Det är bra att börja lära digitala säkerhetskunskaper till barn så tidigt som möjligt, så att dessa kan bli en naturlig del av barnens liv.

Det är viktigt att du är närvarande och att du stöder dina elever så att de kan tryggt dra nytta av allt som digitaltrafiken har att erbjuda. Du kan självsäkert uppmuntra dem att forska de digitala omgivningarna, så länge som du är medveten om var de rör sig och vad de gör. Just så som i den fysiska omgivningen då du lär dem till exempel trafikregler eller ger råd för hur man ska förhålla sig till främlingar.

Stop, Slow & Go är ett färdigt materialpaket gällande digital säkerhet, som ger dig tydliga anvisningar för hur du kan hantera teman gällande digital säkerhet i din klass eller med dina barngrupper. Det är viktigt för barn att öva vad som är förbjudet (STOP), fundersamt (SLOW) och eller tillåtet (GO) också inom digitaltrafiken.

Materialpaketet är i regel med läroplanen.


Material för lärare och vårdnadshavare

Allmänna anvisningar för läraren

Det är bra att börja lära digitala säkerhetskunskaper till barn så tidigt som möjligt, så att de kan bli en naturlig del av deras liv. Stop, Slow & Go paketets allmänna anvisningar för läraren ger dig anvisningar för hur du kan hantera ämnen gällande digital säkerhet med din klass eller med din barngrupp

Informationsbrev för vårdnadshavare

Stop, Slow & Go helheteninnehåller också ett informationsbrev för vårdnadshavarna som innehåller summerat allmän information gällande materialpaketet, en liten hemläxa som barnet ska göra tillsammans med vårdnadshavaren samt ämnen att fundera på tillsammans.

Material för digitala säkerhetskunskaper för 5-6 åringar

Kip-besättningen har landat på jorden. Dörren till rymdskeppet öppnas. Tuka, Maco, Soca och Waaba börjar promenera längs stigen. Framför dem finns en stor väg.

Vad händer sen?

Material för digitala säkerhetskunskaper för 7-9 åringar

Kip-besättningen har precis landat på Jorden. Rymdskeppets dörrar öppnas, och hela gruppen stiger ut, med Tuka som leder gruppen.

Vad händer sen?

Ladda ner materialet och påbörja äventyret tillsammans.