Dataskyddspolicy

Dataskydd skyddar dina rättigheter då dina personliga uppgifter behandlas. Skydda Barns anställda, partner och stödjare som är associerade med organisationens aktiviteter har rätt till att deras personliga uppgifter beskyddas. Organisationen agerar enligt EU:s Dataskyddsförordning (GDPR) samt andra goda dataskyddspraxis.

Skydda Barn är engagerad i att skydda integriteten av personer som deltar i organisationens aktiviteter eller som använder sig av Skydda Barns innehåll. Med hjälp av våra goda dataskydds praxis försäkrar vi att varje deltagares information förblir konfidentiell.

Deltagande i evenemang arrangerade av Skydda Barn kräver att förse en e-mailadress till organisationens bruk (t.ex. för registrering, feedback, information om uppkommande evenemang). Förutom detta kan deltagande ibland kräva att man anger sitt namn. Vi bearbetar personlig information relaterade till våra operationer (såsom utbildning och deltagande i enkäter) i organisationens kommunikation och marknadsföring. Skydda Barn följer goda dataskyddspraxis i alla dess aktiviteter. Skydda Barn för ingen personlig information vidare till tredje parter.

Skydda Barn har ansökt om penninginsamlingstillstånd. Gåvomedlen används i första hand för Skydda Barns grundläggande verksamhet såsom förebyggande arbete mot sexuella trakasserier, grooming och sexuellt våld mot barn.

Skydda Barn är en icke-statlig ideell organisation. Skydda Barn är engagerad i att noggrant administrera dess registrerade donatorers information. Uppehållet och utvecklingen av donatorregistret sker enligt GDPR och andra goda dataskyddspraxis.

Skydda Barns verksamhetsledare behandlar personlig information som del av organisationens dagliga funktioner (t.ex. löneadministration, redovisning, bokföring och fakturering) samt för att dela information gällande uppkommande evenemang. Dessa aktiviteter sker enligt GDPR och andra goda dataskyddspraxis. För mer information gällande Skydda Barns dataskyddpraxis kontakta organisationens verkställande direktör Nina Vaaranen-Valkonen som också är organisationens dataskydds officerare.